ISO 22000

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Yaşamımızı sürdürebilmemiz adına gerekli olan temel ihtiyacımız şüphesiz ki gıdadır. En temel ihtiyacımız olan gıdayı güvenli tüketmek ise kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
ISO 22000 Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketim anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli şartları kapsayan bir yönetim sistemi standardıdır.
Uluslararası Standart Örgütü tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır.
ISO 22000 Standardının temel yaklaşımlarından en önemlisi HACCP tir. (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)  Gıda zincirinde oluşması muhtemel tehlikelerin tespit edilerek önlenebilmesi, kabul edilebilir sınırlara indirilebilmesi, yada ortadan kaldırılabilmesi amacıyla kontrol uygulanılabilen bir noktadır.

ISO 22000 STANDARDININ SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR ?

  • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini karşılar,
  • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar,
  • Gıda zehirlenmeleri riskini minimize eder,
  • Rekabeti güçlendirir,
  • Maliyetlerin azalmasını sağlar,
  • Potansiyel tehlikeleri önceden haberdar olunmasını sağlar,
  • Resmi denetimlerde tespit edilen sıkıntıların en aza indirilmesini sağlar,
© 2021 Asil Belgelendirme. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım - Webimaj.Net